Colofon

Copyrights

Deze website is ontwikkeld op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het Interbestuurlijk overleg Amersfoort, kortweg IBO Amersfoort.

Het is onze missie om het onderwijs te verbeteren voor álle kinderen in Amersfoort door het bundelen van onze krachten.

Voor vragen over deze site kunt u per mail contact opnemen via PCBO Amersfoort.

Projectbegeleiding en redactie

Inge Beckers, Amsterdam

Technische realisatie en ontwikkeling

Ant Communications, Ouderkerk aan de Amstel

Foto’s

Verschillende basisscholen uit Amersfoort hebben hun foto’s beschikbaar gesteld voor deze site.